Testimony

Jesus Christ, the son of God, shed his blood on the cross for my sins and was resurrected on the third day.

Jesus Christ gave me eternal life as a free gift.

Jesus Christ forgave all my sins from that I was born of a woman until i physically die from this world and gave me eternal security and eternal life.

 

Vittnesbörd.

Inledning

Jag ska berätta om min vittnesbörd.

Människor kontaktade mig.

Anonym

Jag började kontaktas av Jesus Kristus via andra personer runt 2009. Det var först en person som kallade sig projecthink och som var anonym men som sa att han hade arbetat som kristen på nationell nivå i USA. Han pratade om Jesus och tyckte i slutändan att jag inte lyckades bra.

Fly civilizationen

Sedan kontaktades jag av en man som var anonym och som pratade om farliga signaler i HD TV och som ville ha en postbox som adress på internet men ingen bostadsaddress. Han förespråkade didache. Det skulle vara ursprungskristna liksom.

 

Noa

Sen var det en man som hade ett institute som jag köpte några tidningar från och han förespråkade att jag skulle läsa de fyra evangelierna som finns i nya testamentet.

 

 

 

Liemannen

Sedan kom en vandrare från Nederländerna förbi mitt hus och sa att han var kunnig om döden och pratade om uppenbarelseboken.

 

Satan och Jesus.

Sedan kontaktade en man mig över Skype som kallade sig för Jesus och även använde muslimernas namn på Jesus.

 

 

Vietnam

Jag flydde till Asien.

 

Satan försöker lura mig.

Satan

Under dessa år kontaktade en kvinna mig som hade Satans ande i sig och rådde mig att göra fel saker. Hon ville andedöpa mig i demoniskt andedop och skändade mig och anklagade mig.

Sedan kom ett antal år med smärta.

Antikrist.

Antikrist

Sedan kontaktade en äldre man mig från en kyrka och sårade mig med att säga att jag inte hade friskt blod.

Jesus

Bergspredikan

Sedan gjorde Jesus klart för mig att även det som står i bergspredikan är sant.

 

 

 

Jesus vägleder

Nu för tiden så pratar jag med Jesus dagligen och lyssnar till Herren.

 

 

Svåra val

svåra val

Jag har en tid framför mig av svårigheter. Till mig kommer valsituationer där både Satan och Gud finns att välja mellan och det är svårt att hitta hur man går rätt väg. Det är ofta inte svart och vitt och bara ja och nej utan mera svårt. Satan gömmer sig ofta i den väg som ser ut som Gud.

 

 

Gud säger till mig att jag ska leva ensam och vara trogen Jesus i ande och sanning.

Jude och Jesus.

Abrahams släktled

Abraham

Abraham var Jude. Vissa tror att på grund av att Gud sa att alla folk skulle bli välsignade genom Abraham (Gen 12:3) så har de etniska judarna en större roll än andra etniska folkgrupper i Guds ögon idag. Jag hävdar att det är fel.

Vad Gud menar med att alla folk ska välsignas genom Abraham är att Abraham födde två förbund /två hustrun. En slavinna och en fri kvinna. Den fria kvinnans förbund är kristendomen. Gal 4:21-24..

21Svara mig, ni som vill stå under lagen: har ni inte hört vad lagen säger? 22Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. 23Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. 24Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund.

Dessutom sägs det i Bibeln att de som låter det bero på tro är Abrahams barn (Gal 3:7).

Melkizedek

Jesus var inte ättling till Josef eftersom Josef inte hade något sexuellt umgänge med Maria innan Jesus föddes. Maria befruktades av Helig Ande. Jesus var etnisk jude eftersom han föddes av en judinna, Maria, som var av Juda stam och ättling till kung David och därmed ättling till Abraham (Matt 1:1-17).

Prästen för de allra högste, Melkisedek.

Sedan så är Melkisedek större än Abraham på samma sätt som Jesus är större än Moses. För Jesus är överstepräst i det nya förbundet och Guds son. På samma sätt som Abraham gav tionde till Melkisedek (Heb 7:4-19) borde alltså judarna ge tionde till Jesus. Judarnas enda frälsare är Jesus (John 3:16-17) och det är inte en Jesus som gör skillnad på människor på grund av deras etniska härkomst (Gal 3:28).

Moses och profeterna är Guds budbärare men jag anser inte att man kan sätta någon etnisk “närmare Gud stämpel” på dagens etniska judar på något sätt än man kan sätta på resten av mänskligheten. Gud gör inte skillnad på människor och det är genom dina handlingar och din tro på Gud Herren Jesus Kristus och Guds nåd som du blir rättfärdig inför Gud inte genom din etniska härkomst. Vägledare för Kristna är inte en viss etnisk folkgrupp som judarna utan Guds ord och att lyssna på Jesus ande. Om någon har Jesu ande i sig tar man reda på genom testet som finns i första johannesbrevet kapitel 4 (1 John 4:1-21).

Gud är allsmäktig.

Gud är redo att förinta alla folk och alla individer som kallats av Honom och sedan börjar tillbe avgudar (Jer 9:16). Det gäller självklart även svenskar som kallats av Jesus även om många inte är medvetna om det. Jag tror själv att Jesus ligger bakom allt som händer i världen inklusive förintelsen (Matt 28:18).

Alla folks frälsare.

Jesus är även judarnas frälsare (Rom 1:16). Judarna hade fördelen att de goda nyheterna förkunnades först för dem men om de väljer att inte tro så går de samma öde till mötes som vilken annan människa som helst på jorden som väljer att inte tro på Jesus. De som inte tror på Jesus är redan dömda (John 3:18, Rev 21:8). I Bibeln framgår att vissa judar har djävulen till fader (John 8:44). Men det gäller även individer från alla andra etniska folkgrupper (Matt 13:39).

Att Jesus är alla folks frälsare innebär inte att han är alla människors frälsare. Satan har sått ogräs (Matt 13:24-30). Ogräset kan inte frälsas. Jag tror att det är mindre än en promille av mänskligheten som är guds folk idag och jag tror inte att de etniska judarna på något sätt innehåller en större koncentration guds folk än andra folkslag. Om du inte såddes in i denna värld av Herren Jesus Kristus och du inte kom till Jesus Kristus vid någon tidpunkt i ditt liv så kommer du inte bli räddad.

omskuret hjärta

Jesus har inte kommit för att upphäva det gamla förbundet, dvs Moses lag, utan för att förverkliga det (Matt 5:17-20). Hela lagen sammanfattas i Guds lag (Matt 22:37-40).

Vem är då Jude enligt bibeln. Jo den som har ett omskuret hjärta (Rom 2:29).

Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.                                                                         Romarbrevet 2:29 Bibeln 1917

Som du ser så om en etnisk jude hävdar att han är jude på grund av sin etniska härkomst så är han inte sanningsenlig enligt Gud. Och om en svensk hävdar att han är Jude på grund av att han har ett hjärta omskuret av Helig Ande och samtidigt hävdar att en etnisk jude som har ett förhärdat hjärta inte är en jude, så är svensken sanningsenlig enligt Gud.

Sammanfattning.

Om du bara hade refererat till Jesus så skulle du veta att det spelar ingen roll vilken blodslinje du kom från eftersom frälsningen är genom nåd (Eph 2:8) och inte genom ras (Acts 10:34-35). Du kan inte vara född en jude och bara för att du är av judisk släkt förvänta dig att vara ett andligt Israel, tyvärr.  Du är döpt i Helig Ande (John 3:3-8) och du är Guds folk eller så är du det inte. Det spelar ingen roll om du är jude eller icke jude (Gal 3:28). Det gör ingen skillnad. Den som inte förnekar sig själv, tar upp sitt kors och följer Jesus kan inte vara Jesus lärjunge (Mt 16:24).

 

Människofiskare

 

Var fiskar jag?

Lyssna på Jesus. Fråga Jesus, ska jag försöka hjälpa denna människa eller ska jag inte. Om jesus säger nej så ska du inte göra någonting mot människan. Om Jesus säger ja ska du försöka hjälpa personen till tro på Gud Herren Jesus Kristus. Du kan också fråga Jesus vad ska jag göra eller var ska jag fiska. Det går att fråga Jesus allt.

 

Gör stigarna raka.

Krokiga vägar

Människofiskare! Jesus har kallat oss att hjälpa vissa människor till tro. Vägen kan vara krokig ibland och det kan leda till att knän går ur led så det är bättre om vi kan göra vägen rak för Herren. Det är viktigt att människor som kallats av Gud får möta den enda Guden Herren Jesus Kristus. Hellre en krokig väg än ingen väg alls till Herren.

13  Gör stigarna raka för era fötter[a], så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk.

Upphör inte att fiska så länge det finns fisk som nappar.

Så länge människor återkommer till oss ska vi inte ge upp. När de inte längre vill höra av oss skakar vi av oss dammet och fortsätter till nästa.

Människofiskare

Vi är kallade att visa Jesus för de som inte tror på Jesus och fiska in dem till Guds rike. Vår uppgift är att hjälpa människor att finna Gud.

16 När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” 18 Genast lämnade de näten och följde honom.

nätfiske

Att fiska människor kan handla om att berätta om sin tro på Jesus.

Bli en mästare på att fiska.

När du fiskar måste du tänka på hur stor krok du använder, vilket bete du använder. Du måste tänka på att vara fridfull, tyst och stilla. Ibland går det att fiska bättre vissa tider på dygnet. Olika fiskar kräver olika fiskemetoder. Vissa fiskas på djupt vatten andra på grunt. Vissa med nät andra med metspö och mask andra med fluga och flugspö och andra med kastspö. Vissa när det regnar. Vissa fiskas från strandkanten andra från båt. Betet vi ska erbjuda fisken är Guds ord.

online missionär

Alla är inte redo att gå i kyrkan. Kanske kan du nå dem via email eller bjuda hem dem och prata med dem eller bara prata med dem när du möter dem.

Släng tillbaka vissa fiskar.

släng tillbaka dåliga fiskar

När någon vägrar att ta emot Helig Ande då är personen inte en troende kristen utan den har en ande som inte är ifrån Gud i sig, villfarelsens ande eller Antikrist ande. Släng tillbaka fisken. Man ska inte gå i par med fisken men man kan ändå slänga ut krokar med olika bete på till fisken så länge den kommer tillbaka till en. Kanske kommer den att nappa en dag. Kanske kommer det att ta ett år för fisken att integrera det man har sagt till fisken innan fisken omvänder sig. Att fisken kommer tillbaka till en är ett tecken på att den vill ha mer.

Hjärta omskuret av helig ande.

En fisk kan tro på andra Gudar, vägra göra handlingar som är vad Jesus skulle göra och man kan ändå fortsätta försöka få fisken att nappa på kroken så länge den kommer tillbaka till en och frågar efter mer.

 

varg i fårskinn

Men om fisken motsätter sig dina försök att vinna fisken till tro och istället försöker lära ut en egen lära som skiljer sig från det Jesus lärde oss, om fisken lägger ut en egen krok och försöker fånga dig till Antikrist lära, om fisken drivs av ett förhärdat ont hjärta, är ond och bär usel frukt, avlägsna dig då från fisken annars blir du delaktig i fiskens ondska.

Nätfiske.

nätfiske

47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 51 Har ni förstått allt detta?” De svarade honom: “Ja.”

Dragrodd

dragrodd

Dragrodd med flera krokar genom fiskstim är en annan metod. Låt långsamt agnade krokar släpa efter båten igenom ett fiskstim. Drag så att säga ett blänkande drag med krokar tvärs igenom en grupp av diskuterande människor, i hopp om att någon ska nappa. Det är viktigt att vara uppbygglig i sitt fiske. Öppna inte munnen för ofruktbart prat.

 

 

 

Är alla Guds barn?

Är vissa Guds barn och vissa djävulens barn?

Gud har skapat allt så Gud har även skapad de som inte tror på Jesus.

Vi lever i Gud:

för i honom är det vi lever, rör oss och är till

guds barn

Fruktar man Gud får man Guds förbarmande:

Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Psaltaren 103:13

 

Alla som tror på Jesus är födda av Gud:

 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.

Men vissa, de som inte tror på Jesus, de är inte Guds barn, de är djävulens barn:

Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh 8:44).

djävulens barn

De som inte älskar sin broder är inte Guds barn:

 Därav är uppenbart vilka som äro Guds barn, och vilka som äro djävulens barn, därav att var och en som icke gör vad rättfärdigt är, han är icke av Gud, ej heller den som icke älskar sin broder.

Hur ska man då behandla de som inte är Guds barn. Jo man kan predika Jesus Kristus för dem och man ska behandla dem som man själv vill bli behandlad och man ska inte gå i par med dem utan lämna dem om de vägrar tro, och man ska hjälpa de som är utsatta.

Humble Heart.

Introduction

Have a humble heart and then your yoke will be easy and you will have communication with God.

If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!”

So the Holy spirit is given to those who ask the father for it.

Hardened heart.

And we are told to not harden our hearts.

As has just been said: “Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion.”

evil heart

Maybe a hardened heart is a heart that speaks evil, that has stopped having love for others and that is concerned with love for money, selfishness, hate, arrogance, slander, lust and threats.

But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God,

hardened heart

The hardness of the heart causes people to not understand the message of the Bible.

They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart.

 

 

partly hardened heart

Some people have a partly hardened heart so that they have both good and evil in them.

Humble heart.

humble heart

But nowhere in the bible as far as I can see does it say that you are to be nice to others. It does say that you are to serve others, love your neighbor, especially those in need and not repay evil with evil and be kind to your wife. But you are to move away from the unfaithful.

28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.”

meek and humble

You get a light burden if you are humble and gentle of heart. So forgive others, have love for others, have a gentle heart, submit.

Humble means not proud or haughty, not arrogant or assertive, reflecting, expressing, or offered in a spirit of deference or submission, ranking low in a hierarchy or scale, insignificant, unpretentious, not costly or luxurious.

 

 

Jesus washes feet of disciples

As you can see this is related to:

Submit to one another out of reverence for Christ.

It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

In Swedish.

Mer info om förhärdade hjärtan finns i artikeln “FÖRHÄRDAR och förstockar Gud människor så att de inte kan tro och göra gott?“.

Ska man vara snäll som kristen?

ta emot jesus

Apg29 har gjort en undersökning om folk anser att man kommer till himlen genom att vara snäll. Svaret är att folk tror det. Men det är genom att ta emot Jesus Kristus som man kommer till himlen.

Läs mer om detta i artikeln Du kommer inte till himlen om du är snäll från apg29.

Det korta svaret på detta finns i Phil 3:8-9 och Gal 3:7. Dvs det är genom tro som vi blir rättfärdiga inför Gud.

Bibeln säger att ingen får löna ont med ont, att man inte ska förtala folk, inte ens satan är de oartiga mot i bibeln de säger bara ge dig iväg till honom. Man ska inte heller glädja sig åt sin fiendes fall.

vänd andra kinden till

Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.”

ilska

Ska man vara snäll? I varje fall ska man inte förbanna folk eller kalla någon idiot eller bli arg på någon:

22 Men jag säger: Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er! Om ni kallar en vän idiot ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld.

självbehärskning

Man ska bara säga sådant som är till hjälp för de man samtalar med:

Undvik allt onödigt prat. Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med, och som kan bli dem till välsignelse.

Man ska inte säga något oöverlagt:

Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor.

jesus på korset

Men vissa människor i Bibeln blir arga när Jesus pratar med dem. Jesus säger att vissa har djävulen till fader och vissa vill putta ut honom över ett stup, döda honom för att han är Guds son och stena honom till döds. Jesus är ju utan synd till skillnad från oss som är syndare.

 

 

var som kristus

Man kan dock leva ett mer eller mindre rättfärdigt liv. Att leva i ljuset, bära god frukt, tro på Jesus, delta i en församling, älska herren, vara vänlig mot sin hustru, ha kärlek för andra, tygla sin tunga, inte leva i sexuell synd, undvika att synda när man är medveten om att det är synd, förlåta andra, reflektera över de fel man begår och be Jesus om förlåtelse för dem, föra vidare de goda nyheterna, vinna folk till tro, älska sin broder, hjälpa troende i behov av hjälp etc. Det är bara tron på Jesus som kan frälsa en men ändå så kan man träna sig att vara en bättre kristen för att på så sätt få bättre kontakt med Jesus.

ryggradslöshet

Paul Coughlin skriver mer om detta i artikeln No More Christian Nice Guy. Han skriver att sökare inte är imponerade av ryggradslöshet. För det mesta så respekterar och beundrar sökare kristna som är beredda att ha en åsikt och säga vad de tycker. Sökare har liten respekt för svaga kristna. Djupt nere så letar de efter någon som säger sanningen och lever sanningen. Det är så man blir en kristen som smittar av sig.

Men det viktigaste av allt är att leva i tro på Jesus för det är genom tron som vi blir frälsta. Det är dock bra om tron syns i ens handlingar, att visa sin tro med sina handlingar. Tron utan handlingar är död.

andens väg

15 Men detta är sanningen: när vi försöker skaffa oss Guds välsignelse och godkännande genom att hålla hans lagar, så drabbas vi till slut alltid av hans vrede, för vi kommer att misslyckas med att hålla dem. Det enda som kan rädda oss från att vara lagbrytare är att inte ha några lagar att bryta!

16 Därför ges Guds välsignelser till oss helt gratis när vi tror. Och vi kan vara säkra på att få dem vare sig vi följer judiska seder eller inte, bara vi har samma tro som Abraham, för Abraham är ju allas vår far.

beredd att dö

En kristen som lever helt och fullt enligt Kristus måste vara beredd att dö och räkna med att bli förföljd. Ska då en kristen vara elak. Nej, man har rätt att tillrättavisa, att predika Guds ord, att välsigna, att tro på Jesus etc. Men hur ska man förhålla sig mot människorna som inte är troende. Ja man ska inte gå i par med dem utan lämna dem. Men man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad:

“Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12)

Samboskap och Bibeln.

Inledning.

I denna artikel ska jag diskutera min syn på samboskap, parrelationer, giftermål, sexuell synd i dess relation till Bibeln. Min slutsats är att sex är äktenskap och att även samboskap därför är äktenskap och att samma rekommendationer därmed gäller för samboskap som gäller för äktenskap i Bibeln. Det finns dock ingen regel som förbjuder att en troende lämnar sin icke troende sambo.

Samboskap.

Bibelns definition på äktenskap.

adam och eva

Bibeln definierar äktenskap som ett kött och den som förenar sig med en sköka blir ett kött med henne, alltså den som har sex med en sköka blir gift med henne och ett kött med henne. Så samboskap är att vara gift enligt Bibeln.

Vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter:

De två ska bli ett kött. [1 Mos 2:24] [Sexualiteten involverar hela personligheten och är inte separerad från kärlek utan hör ihop.]

Giftermål är inte definierat i Bibeln genom någon ceremoni.

Man och hustru enligt Bibeln.

man och hustru

Det finns en hel del verser relaterade till relationen mellan man och hustru. Mannen ska tänka på hustruns bästa annars blir hans böner inte hörda (1 Peter 3:7). Mannen ska älska sin hustru och inte vara hård mot henne (Colossians 3:19:). Kärlek är tålig och mild, inte avundsjuk skrytsam och uppblåst, den söker inte sitt, den brusar inte upp den tänker inte på det onda (1 Corinthians 13:4-8 ). Relationen mellan mannen och hustrun ska hållas i ära bland folket och vara trogen utan begär till andras hustrur (Hebrews 13:4).

Trohet både i tanke och handling (Matt 5:27-28). Mannen ska älska sin hustru som Jesus älskade församlingen (Ephesians 5:25-27). Hustrun får inte bestämma över mannen (1 Timothy 2:12). Ömsesidigt underordnande i fruktan/vördnad inför Jesus (Ephesians 5:21). Hustrun ska låta mannen leda henne (Ephesians 5:22-24). Kvinnan har rätt att lämna mannen så länge hon själv inte är troende (1 Cor 7:15). Annars har de bara rätt att skiljas på grund av äktenskapsbrott (Matt 5:32). En hustru/kvinnlig sambo är en gåva från Herren (Prov 18:22).

Är samboskap horeri eller äktenskap?

sambopar

Vissa på nätet som är kristna anser att samboskap är horeri. Det finns information om att folk förr i tiden har nekats medlemskap i pingstförsamlingar på grund av att de levt i samboskap och inte varit gifta. Församlingarna bestämmer själva vilka regler de har för medlemskap. I vissa fall idag nekas sambos förtroendeuppdrag i pingstförsamlingar. Samboskap är äktenskap så länge båda två är medvetna om att det är äktenskap. Horeri är att ha sex med en prostituerad kvinna mot pengar.

Den samaritiska kvinnan vid sykars brunnen.

kvinnan vid Sykars brunn

Vissa som försöker hävda att samboskap inte är äktenskap använder sig av berättelsen när Jesus träffar den samaritiska kvinnan vid sykars brunn (John 4:1-42).  De hävdar där att Jesus säger att kvinnan inte är gift med sin man. Men läser man en korrekt översättning av texten som i svenska kärnbibeln så ser man att det står att Jesus vet att hennes man är en annans kvinnas man.

16Han sade till henne: “Gå och hämta din man och kom tillbaka hit.”
17Kvinnan svarade: “Jag har ingen man.”
Jesus sade till henne: “Du talar sanning när du säger, jag har ingen man. 18Fem män har du haft förut, och den man du nu har [lever med] är inte din man [utan en annan kvinnas man]. Det du sade var sant.”

Rådgivning.

Samboskap mellan troende.

Hur ska man då leva om man lever i samboskap och vad ska man göra? Eftersom sex är äktenskap så ska man fortsätta att leva ihop i ett troget förhållande och följa de verser i bibeln som beskriver relationen mellan man och hustru. Man ska förbli i den ställningen som man var i när man blev kallad. Men kan man bli fri så är det bra.

flytta ihop

När jag kontaktar en pastor i USA får jag dock rådet att inte ha sex med sambon förrän man är gift och att samboskap är horeri och Jesus hatar horeri och man behöver inte fråga Jesus om det för det står redan i Bibeln. Detta är fel. Sex är äktenskap därmed så är samboskap äktenskap.

Men jag säger eftersom samboskap är äktenskap så länge både är medvetna om att det är äktenskap så behöver ingenting ändras.

Samboskap där den ena är troende.

Samboskap med otroende ska inte startas efter att du blivit frälst. Om det redan hade ingåtts när du blev frälst så kan du leva kvar i denna relation om båda är medvetna om att det är ett äktenskap.

par med otroende

Gud räddar människor från synd inte människan. Gud gör det genom att prata in i dig. Det är Guds val och arbete. Gud slår dig inte och kräver att du fixar dig själv utan Gud säger kom till mig och jag fixar dig. Räddningen från Gud är från synd till Gud, nu innan du dör. Det är Guds val vem han väljer att arbeta på, när och hur han gör det. Det är inget du kan påverka. Efter initial frälsning kan du bara välja att fortsätta med honom eller inte. Men räddningen från synd är hans beslut inte ditt.

I Guds ord finns inget “inte tillåtelse att lämna henne”. Guds folk har inte regler och det är inte en regelreligion. Det finns inget recept. Om kvinnan är glad med att vara din fru och du är glad med att leva med henne, fortsätt då som ni är. Om kvinnan ger sig iväg med en annan man då har du rätt att gifta dig med en troende kvinna.  

Att hantera problem i ett samboskap.

Söka Gud.

söka Gud

Du söker Gud genom att be till Gud och lyssna på vad han säger till dig. Genom att åkalla Herren och lyssna på hans svar. Dessutom ska du läsa Bibeln och då framför allt Nya testamentet. Men din relation till Gud ska vara sådan att Gud pratar till dig inte att du nitiskt följer en massa regler.

Kritik mot samboskap.

Viktigt som sambo kristen kan också vara att inte döma sig själv och sitt samboskap på grund av vad andra kristna tycker om ens samboskap. Apg29.nu säger samboskap är horeri. Nej horeri är att ha sex mot pengar med en prostituerad kvinna. Stefan Swärd ifrågasätter om man överhuvudtaget kan vara kristen och samtidigt leva i samboskap i sitt blogginlägg “Kan man vara kristen och leva i sambo?”. Men ingenstans i Bibeln säger Jesus att en person som lever i samboskap inte är kristen, inte heller att det är horeri. Tvärtom så är sex äktenskap och därmed är samboskap äktenskap. De som tror att deras samboskap är på prov och att de kan hoppa mellan partners tar fel. Det är äktenskap enligt Gud och gäller livet ut eller tills kvinnan lämnar dig för en annan man. Det är inte på prov alls.

Var trogen Jesus och bli inte en farisé (regeltokig människa som dömer andra på människors vis).

Var uppbygglig (Ephesians 4:29, Galatians 5:15, Matt 7:1-5).

missleda troende

De som leder en troende bort från tron ligger risigt till enligt Bibeln:

Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.

Därför tycker jag att folk ska tänka efter innan de skriver saker på internet och tänka på vad de skriver. Så att ingen kristen läser det du skriver och leds bort från tron.

Vatikanen syn på samboskap beskrivs nedan:

vatikanens åsikt om samboskap

Att lämna hustru/sambo för Guds rikes skull.

Det finns bibelrader som stödjer att lämna Hustru/sambo för Guds rikes skull. Kom ihåg att du inte hittar Gud i kyrkorna. Kyrkorna kontrolleras av Satan.

lämna hustru för Jesu skull.

Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det,

Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, skall få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen.”

“Den här världens människor (söner av den här tidsåldern) gifter sig och blir bortgifta. 35Men de som [av Gud] anses värdiga att få del av den nya tidsåldern [Guds rike som ska komma, se 11:2] och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta.

 

Diabolical vs Paracletus

The Holy Spirit is called Paracletus. It is the spirit of truth and the child creating spirit. Satan will try to attack/predate on the holy spirit.

Satan

Diabolocal from Dia + ballein = to throw across

 

 

 

 

 

Helig Ande

Paracletus from Para + kallein = to call to comfort and console.

Who do you want to be, the diabolical or the paracletus ?

My loyalty will always be with Paracletus and not with Diabolical.